Bố trí phong thủy cho sân trước nhà ra sao để tránh rủi ro?

Hỏi: Khi xây nhà tôi muốn có sân trước nhà, vậy khi bố trí sân trước nhà tôi phải chú ý đến những gì để tránh rủi ro cho gia đạo?

san.

Trả lời: Theo , khi xây nhà, nếu có điều kiện để bố trí sân, thì khi bố trí sân cần chú ý đến những điểm sau:

– Sân nhà không được rải đá cục, đá dăm. Vì như vậy xem như gọi âm khí đến, vận nhà suy.

– Sân không nên lớn hơn nền nhà. Vì nhà thuộc dương, sân thuộc âm, nếu sân lớn hơn nền nhà thì vợ thường lấn chồng, con lấn cha, không hợp đạo lý.

– Sân để rác chất đống, phận hẩm hiu liên miên. Nếu để thùng rác phải có nắp đậy. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận khí người chủ nhà.

– Trong sân để đá chặn đường, ảnh hưởng xấu đến hôn nhân, bất lợi cho con cái đến tuổi thành hôn, bất lợi cho con đường yêu đương và hôn nhân.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>