Nên xây nhà bao nhiêu tầng là tốt?

Hỏi: Trong dân gian thường nói nhà cao cửa rộng là tốt. Vậy trong thì nhà cao cửa rộng thế nào là tốt?

nhacoohonduong

Trả lời: Trong dân gian thường gọi nhà cao cửa rộng thì sang. Còn trong phong thủy thì nhà cao cửa rộng là tốt. Nhà cao ở đây không có nghĩa là nhà nhiều tầng mới tốt, mà có nghĩa là nền nhà cao, là tốt, nhưng cao từ một bậc cấp đến ba bậc cấp để vào nhà thì mới tốt.

Nhưng nếu nền nhà quá cao, những bậc cấp từ nhà xuống đường quá dốc thì tiền bạc có thể đổ hết ra đường, chứ chưa hẳn là giàu.

nennhaquacao

Ngược lại nền nhà không nên thấp hơn mặt đường trước nhà, nếu nền trước nhà thì công việc làm ăn thất bại và tương lai không thể vươn lên được.

Mặt đất sau nhà cũng phải cao hơn trước nhà. Nếu ngược lại thì vấn đề tiền bạc hay gặp khó khăn. Riêng những cơ sở kinh doanh thì nền nhà không nên quá cao, nền nhà quá cao thì ế khách hàng.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com”

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>