bi an nhung dieu chiem bao thay ban be

Đoán điềm giải mộng giấc mơ thấy bạn bè và ngủ nằm mơ gặp lại bạn cũ

Nằm mơ thấy Bạn bè trong giấc mơ của bạn có ý nghĩa gì?