sàn nhà theo phong thủy

Bố trí phong thủy cho sân trước nhà ra sao để tránh rủi ro?

Hỏi: Khi xây nhà tôi muốn có sân trước nhà, vậy khi bố trí sân trước nhà tôi phải chú ý đến những gì để tránh rủi ro cho gia đạo? Trả lời: Theo phong thủy, khi xây nhà, nếu có điều kiện để bố trí sân, thì khi bố trí sân cần chú ý

Trước khi chọn mua đất làm nhà nên chú ý vào những điều gì?

Hỏi: Khi mua đất làm nhà, thì theo phong thủy cần chú ý những gì để sau này gia đạo ở nơi đó được bình yên? Trả lời: Trong phong thủy, nền móng của ngôi nhà rất quan trọng. Vì vậy khi đi mua đất để làm nhà cần phải tìm hiểu nguồn gốc của